Bây giờ
Nơi gặp gỡ bạn bè nước ngoài

K-mate

※ Đây là hình người mẫu.

※ Đây là hình người mẫu.

Nếu bạn có thể truyền đạt tấm lòng của mình
Chúng ta có thể là bạn
Những người bạn nước ngoài đến từ 140 quốc gia yêu mến Hàn Quốc đang chờ bạn.
Trao đổi ngôn ngữ, bạn bè, kết bạn hay cùng chia sẻ văn hóa KPOP!
Khi có những cuộc trò chuyện liên tục, có thể bạn sẽ sớm tìm được mối quan hệ ý nghĩa
Hãy cùng chia sẻ tấm lòng của bạn mà không có rào cản ngôn ngữ
Hãy tận hưởng cuộc nói chuyện thú vịthông qua dịch vụ dịch tự động.
Chúng tôi sẽ truyền tải tất cả cảm xúc với các bản dịch của mọi ngôn ngữ.

※ Đây là hình người mẫu.

Reigntalk Co., Ltd.

Business license number : 627-86-00546  |  Address : 6th floor, 48, Nonhyeon-ro 135-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  |  Representative : Kim Sung-mo

Copyright 2017 Reigntalk All rights reserved

Business license number : 627-86-00546  |  Address : 6th floor, 48, Nonhyeon-ro 135-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea |  Representative : Kim Sung-mo

Copyright 2017 Reigntalk All rights reserved